• Химикали и реактиви

Медицински консумативи
Химикали и реактиви
Лабораторни консумативи
Ареометри и термометри
Домакинско стъкло SIMAX
Лични предпазни средства
Консумативи за салони за красота
Опаковки
Филтри

Филтри

Производители

Да

Обем

Дебелина

d 1

Височина

Дължина

Тегло

Ширина

d 2

NS/SJ

Стерилен

Вид

Порьозност

Деление

Дълбочина

Диапазон °C

Потопяема част

Константа

Диапазон

Абсорбция

  Агар за молекулярна биология A3477

  ITW Reagents

  Аплихем A3477

  ДНКази/РНКази/Протеази: не се откриват
  Пепел: макс. 4,5%
  Точка на желиране: 30 - 36°C
  Сила на гела (1,5 %): 750 - 1100 g/cm2
  pH (1,5 %; H2O): 6,0 - 8,0 (60°C)
  Желатин: не се открива
  Нишесте: не се открива
  Вода: макс. 12 %

  Агар на прах хранителен А0917

  ITW Reagents

  Пепел (изчислено върху изсушен субстант): макс. 6,5%
  Якост на гела (1,5 %): ≥ 750 g/cm2
  pH (1,5 %; H2O): 4,0 - 8,0
  Загуба при сушене (5 часа; 105°C): макс. 20,0 %
  Точка на желиране: < 50°C
  Нишесте: издържа теста
  Желатин и други протеини: издържа теста
  H2O-неразтворимо вещество: макс. 1,0 %
  Желатин: издържа теста
  Прагова концентрация на гел: макс. 0,25 %
  Водопоглъщане: издържа теста
  Неразтворими веществи (изчислено върху изсушен субстант): макс. 0,5 %
  Идентичност: издържа теста
  As: макс. 0,0003 %
  Hg: макс. 0,0001 %
  Cd: макс. 0,0001 %
  Pb: макс. 0,0005 %

  Агар-агар extra pure, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP 1.01615

  MERCK

  Цвят: отговаря
  Тежки метали: ≤40.0 ppm
  Арсен (As): ≤3.0 ppm
  Влага: 11.30%

  Адипинова киселина за синтез 8.18650

  MERCK

  Merck 8.18650

  Опаковки: 100 гр и 1 кг

  Азометин Н (Reag. Ph. Eur.) for analysis 123581

  ITW Reagents

  Панреак 123581

  Опааковка: 10 гр

  Азотна киселина 60% - техническа С003

  Europe

  Основно вещество: 58 - 62%
  Остатък след накаляване: 0,01%
  Желязо: 0,0005%
  Сулфати: 0,005%
  Тежки метали: 0,0003%
  Хлориди: 0,0005%
  Фосфати: 0,005%

  Азотна киселина 65% за анализ EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO 1.00456

  MERCK

  Съдържание(alkalimetric): ≥ 65.0 %
  Идентичност: passes test
  Appearance: passes test
  Цвят (Hazen): ≤ 10 Hazen
  Плътност (d 20/20): 1.384 - 1.416
  Chloride (Cl): ≤ 0.2 ppm
  Phosphate (PO₄): ≤ 0.2 ppm
  Sulfate (SO₄): ≤ 0.5 ppm
  Heavy metals (as Pb): ≤ 0.2 ppm
  Ag (Silver): ≤ 0.010 ppm
  Al (Aluminium): ≤ 0.050 ppm
  As (Arsenic): ≤ 0.010 ppm
  Au (Gold): ≤ 0.050 ppm
  Ba (Barium): ≤ 0.010 ppm
  Be (Beryllium): ≤ 0.010 ppm
  Bi (Bismuth): ≤ 0.020 ppm
  Ca (Calcium): ≤ 0.100 ppm
  Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
  Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
  Cr (Chromium): ≤ 0.020 ppm
  Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
  Fe (Iron): ≤ 0.100 ppm
  Ga (Gallium): ≤ 0.050 ppm
  Ge (Germanium): ≤ 0.020 ppm
  In (Indium): ≤ 0.020 ppm
  K (Potassium): ≤ 0.100 ppm
  Li (Lithium): ≤ 0.010 ppm
  Mg (Magnesium): ≤ 0.050 ppm
  Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
  Mo (Molybdenum): ≤ 0.010 ppm
  Na (Sodium): ≤ 0.200 ppm
  Ni (Nickel): ≤ 0.020 ppm
  Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
  Pt (Platinum): ≤ 0.100 ppm
  Sr (Strontium): ≤ 0.010 ppm
  Ti (Titanium): ≤ 0.020 ppm
  Tl (Thallium): ≤ 0.020 ppm
  V (Vanadium): ≤ 0.010 ppm
  Zn (Zinc): ≤ 0.020 ppm
  Zr (Zirconium): ≤ 0.020 ppm
  Residue on ignition (as SO₄): ≤ 3 ppm
  Tested by the dithizone: passes test

  Азотна киселина 65% за анализ ISO С456

  Europe

  • Редуциращо вещество до KMnO4: издържа теста
  • Остатък при закаляване (като SO4): 0,0005 %
  • Хлориди (Cl): 0,00005%
  • Фосфати (PO4): 0,0001 %
  • Сулфати (SO4): 0,0001%
  • Нитрити (NO2): 0,0005%
  • Арсен: 0,000001 %
  • Тежки метали (като Pb): 0,00002%

Моля изберете желания от вас продукт от дадената категория!

Продуктът е добавен в количката

Виж количката