Медицински консумативи
Химикали и реактиви
Лабораторни консумативи
Ареометри и термометри
Домакинско стъкло SIMAX
Лични предпазни средства
Консумативи за салони за красота
Опаковки
Филтри

Филтри

Производители

Да

Обем

d 1

Височина

Стерилен

Вид

  Вакутейнер без адитив - 4 мл 149415

  VACUTEST KIMA srl

  Препоръчителна употреба: Да се използва за вземане на проби от биологични течности, различни от кръв или като епруветка за изхвърляне.

  Вакутейнер за СУЕ с Натриев цитрат 3,8% - 1,6 мл, черна капачка 14250

  VACUTEST KIMA srl

  Vacutest KIMA - 14250
  Размери на епруветката - 12x118 mm
  Опаковка - 100 бр
   
   Използват се за определяне на скорост на утаяване на еритроцитите по 2 начина-мануално и автоматично.
   
   * KIMASED се доставя в алуминиеви торбички, които запазват срока на годност 18 месеца. След като вакутейнерите се извадят от торбата, трябва да се използват до 4 месеца (PAO). Ако епруветките се съхраняват в торбички отново затворени и запечатани, срокът на годност е гарантиран за 18 месеца.
   Съхранение на пробата: при стайна температура максимум 4 часа.

  Вакутейнер за бързо изследване на серум с тромбин 11700

  VACUTEST KIMA srl

  Обем: 4 мл
  Размери - епруветка 13 х 75 мм
  Опаковка - 100 бр

   
  Препоръчителна употреба:
  Показания за смесване: веднага след вземане на кръв, внимателно обърнете пробата 6-8 пъти
  Минимално време преди центрофугиране: 5 минути след вземане на пробата
  Максимално време преди центрофугиране: 2 часа след вземане на пробата
  Скорост на центрофугиране: при 1600-2000 g за 10 минути при 20 - 25 ° C
  Съхранение:
  мах. 24°C - до 48 часа
  при 2 - 4°C - 7 дни
  при -20°C - над 7 дни
   
  Срок на годност - 12 месеца

  Вакутейнер за глюкоза с Калиев флуорид + Натриев EDTA 13820

  VACUTEST KIMA srl

  Vacutest Kima - 13820

  Препоръчителна употреба
  Индикации за смесване: веднага след вземането на кръв, внимателно обърнете пробата 6-8 пъти
  Минимално време преди центрофугиране: няма
  Максимално време преди центрофугиране: < 48 часа след това. Времево ограничение за обработка на теста за гликемия
  Скорост на центрофугиране: при 1300 g за 10 минути при 20 - 25 °C
  Съхраняване на пробата: съхранявайте на стайна температура или при 2 - 8 °C

  Внимание
  наличието на Na2 EDTA може да попречи на някои методи, използвани за дозиране на LACTATE. Крайният потребител трябва да провери съвместимостта с прилаганите методи за анализ.

  Вакутейнер за глюкоза с Натриев флуорид + Kалиев оксалат 13822

  VACUTEST KIMA srl

  Vacutest Kima - 13822
  Размери на епруветката - 13 х 75 мм
  Опаковка - 100 бр
   
   Показания за смесване: веднага след вземане на кръв, внимателно обърнете пробата 6-8 пъти
   Минимално време преди центрофугиране: няма
   Максимално време преди центрофугиране: <48 часа след вземане на пробата
   Скорост на центрофугиране: при 1300 g за 10 минути при 20 - 25 ° C
   Съхранение на пробите: съхранявайте при стайна температура или при 2 - 8 ° C

  Срок на годност - 18 месеца

  Вакутейнер за коагулация Натриев цитрат 3,2% - 3,5 мл, светлосиня капачка 14365

  VACUTEST KIMA srl

  Vacutest KIMA - 14365
  Размери на епруветката - 13 х 75 мм
  Опаковка - 100 бр
   
   Препоръчителна употреба:
   Показания за смесване: веднага след вземане на кръв внимателно обърнете пробата 4-5 пъти
   Минимално време преди центрофугиране: няма
   Максимално време преди центрофугиране: 2 - 4 часа след вземане на кръв, в зависимост от теста
   Скорост на центрофугиране: 2000-2500 g за 15-20 минути при 20-25 ° C.
   Използвайте подходящо време и скорост на центрофугиране, за да получите бедна на кръвни тромбоцити плазма
   Консервиране на проба (плазма, отделена от кръвни клетки): времето и температурата на съхранение могат да се променят в зависимост от теста. За допълнителна информация и инструкции вижте CLSI (ex NCCLS) H21-A5 или вижте указанията за използваните реактиви.
   
   Срок на годност - 9 месеца
    

  Вакутейнер за коагулация Натриев цитрат 3,8% - 4 мл, светлосиня капачка 14520

  VACUTEST KIMA srl

  Vacutest KIMA - 14520
  Размери на епруветката - 13 х 75 мм
  Опаковка - 100 бр
   
   Препоръчителна употреба:
   Показания за смесване: веднага след вземане на кръв внимателно обърнете пробата 4-5 пъти
   Минимално време преди центрофугиране: няма
   Максимално време преди центрофугиране: 2 - 4 часа след вземане на кръв, в зависимост от теста
   Скорост на центрофугиране: 2000-2500 g за 15-20 минути при 20-25 ° C.
   Използвайте подходящо време и скорост на центрофугиране, за да получите бедна на кръвни тромбоцити плазма
   Консервиране на проба (плазма, отделена от кръвни клетки): времето и температурата на съхранение могат да се променят в зависимост от теста. За допълнителна информация и инструкции вижте CLSI (ex NCCLS) H21-A5 или вижте указанията за използваните реактиви.
   
   Срок на годност - 6 месеца

  Вакутейнер за коагулация с Натриев цитрат 3,2% - 4 мл, светло синя капачка 14574

  Vacutest KIMA - 14574
  Размери на епруветката - 13 х 75 мм
  Опаковка - 100 бр
   
   Препоръчителна употреба:
   Показания за смесване: веднага след вземане на кръв внимателно обърнете пробата 4-5 пъти
   Минимално време преди центрофугиране: няма
   Максимално време преди центрофугиране: 2 - 4 часа след вземане на кръв, в зависимост от теста
   Скорост на центрофугиране: 2000-2500 g за 15-20 минути при 20-25 ° C.
   Използвайте подходящо време и скорост на центрофугиране, за да получите бедна на кръвни тромбоцити плазма
   Консервиране на проба (плазма, отделена от кръвни клетки): времето и температурата на съхранение могат да се променят в зависимост от теста. За допълнителна информация и инструкции вижте CLSI (ex NCCLS) H21-A5 или вижте указанията за използваните реактиви.
   
   Срок на годност - 6 месеца
    

  Вакутейнер за коагулация с Натриев цитрат 3,8% - 2 мл, светло синя капачка 14010

  VACUTEST KIMA srl

  Vacutest KIMA 14010
  Размери на епруветката - 13 х 75 мм
  Опаковка - 100 бр

  Препоръчителна употреба:
  Показания за смесване: веднага след вземане на кръв внимателно обърнете пробата 4-5 пъти
  Минимално време преди центрофугиране: няма
  Максимално време преди центрофугиране: 2 - 4 часа след вземане на кръв, в зависимост от теста
  Скорост на центрофугиране: 2000-2500 g за 15-20 минути при 20-25 ° C.
  Използвайте подходящо време и скорост на центрофугиране, за да получите бедна на кръвни тромбоцити плазма
  Консервиране на проба (плазма, отделена от кръвни клетки): времето и температурата на съхранение могат да се променят в зависимост от теста. За допълнителна информация и инструкции вижте CLSI (ex NCCLS) H21-A5 или вижте указанията за използваните реактиви.

  Срок на годност - 12 месеца
   

  Вакутейнер за коагулация с натриев цитрат 3,2% - 2.5 мл, светлосиня капачка 14084

  VACUTEST KIMA srl

  Vacutest KIMA - 14084
  Размери на епруветката - 13 х 75 мм
  Опаковка - 100 бр

  Препоръчителна употреба:
  Показания за смесване: веднага след вземане на кръв внимателно обърнете пробата 4-5 пъти
  Минимално време преди центрофугиране: няма
  Максимално време преди центрофугиране: 2 - 4 часа след вземане на кръв, в зависимост от теста
  Скорост на центрофугиране: 2000-2500 g за 15-20 минути при 20-25 ° C.
  Използвайте подходящо време и скорост на центрофугиране, за да получите бедна на кръвни тромбоцити плазма
  Консервиране на проба (плазма, отделена от кръвни клетки): времето и температурата на съхранение могат да се променят в зависимост от теста. За допълнителна информация и инструкции вижте CLSI (ex NCCLS) H21-A5 или вижте указанията за използваните реактиви.

  Срок на годност - 12 месеца

Моля изберете желания от вас продукт от дадената категория!

Продуктът е добавен в количката

Виж количката