• GDPR и Лични Данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С тази политика „Химтекс” ООД полага грижи за защитата на поверителността на личните данни  на  потребителите/клиентите и се стреми дейността на фирмата и уеб сайта да са изцяло съобразени с изискванията на новия  Регламент за защита на личните данни (ЕC) 2016/679GDPR), в сила от 25.05.2018г.

Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци       / например: име, имейл, адрес, телефонен номер/.

Личните данни, които потребителите/клиентите предоставят в обектите на фирмата в съответните градове -Димитровград, София, Варна, Русе и Плевен се обработват от „Химтекс” ООД и  ще бъдат използвани единствено и само за тяхното обслужване и за целите, за които са били получени:

-       приемане и изпълнение на поръчки

-       отговор на техен въпрос

-       искане за оферта

-       връзка с потребителите/клиентите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката

-       попълване на документ /декларация/ при закупуването на определени продукти , за които се изисква информация съгласно нормативните изисквания. 

 

След подаване на заявка по e-mail, на място в съответния обект или по телефон, потребителят/клиентът изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на обекта и за тяхното обработване с цел изпълнение на заявката. Подаването на лични данни от страна на потребителя/клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката от „Химтекс” ООД.

При посещение на интернет страницата на „ХИМТЕКС“ ООД – chimtex.com, автоматично се събират:

-       технически данни: IP адрес, тип и версия на браузъра, операционна система, тип устройство и др. Данните могат да се събират и обработват от наше име от „бисквитки“ на трети лица. Вж. политика за бисквитките.

-       данни за посещения – продължителност, търсена информация в уеб сайта, среден брой статиите и др.

-        

Основание за използване на лични данни:

 

Данните, които събираме, позволяват да Ви представим по-качествено и пълно предлаганите от нас продукти и услуги, както и да Ви информираме за предстоящи събития, свързани с дейността на „ХИМТЕКС“ ООД. Те ни помагат  да подобрим услугите, съдържанието и рекламата.

 

Възможно е  да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за подобряване набора на продуктите и услугите ни.

 

Употреба на „бисквитки“ (cookies) и други технологии:

 

Какво са бисквитки (cookies)?

 

„Бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Типовете бисквитки, които се използват от нас:

 

-       Google Analythics е аналитичен инструмент на Google, който помага на собствениците на уебсайтове и приложения да разберат как посетителите им се ангажират с техните собствености. Той може да използва набор от „бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google.

 

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива.

 

Потребителят/Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни.

При необходимост, можем да споделим Вашите данни с други фирми, например куриерските фирми, които ще ви доставят стоките. Тези фирми могат да използват Вашите лични данни само при обработка на поръчката, а не за други цели.

Предоставяне на лични данни на трети страни:

„Химтекс” ООД гарантирани сигурността на личните Ви данни и не ги предоставя нa трети страни, освен ако:

-       информацията предоставена от потребителите/клиентите е необходима на партньорски фирми (куриерски фирми и др.), които пряко участват в етапите на процеса на обслужване и изпълнение на поръчките на потребителите/клиентите

-       е получил изрично писмено съгласие от потребителя/клиента

-       не са изискани от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури във връзка с изпълнение на закона

-       е задължен по закон да предостави информацията.

В случаите когато потребителите/клиентите съзнателно и по тяхна воля предоставят своите лични данни, „Химтекс” ООД съхранява тези данни единствено в сроковете, нужни за  предоставянето на  услуга и изпълнението на дадена задача. След отпадане на нуждата от съхраняване на тези данни, те се унищожават.

Защита на личната информация:

„ХИМТЕКС“ ООД е предприела всички изискуеми административни, технически и физически мерки, за да защити личната информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и да ограничи всякакъв неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване на обработваните от нас Ваши лични данни.

В дружеството има отговорно лице за защита на личните данни, което следи за спазването на изискванията на ОРЗД и ЗЗЛД.

Съхранение на лична информация:

Лична информация се съхранява за период, който е не по-дълъг от необходимия, за да бъдат изпълнени целите на събирането на тези данни,  освен ако в закон не се изисква съхранението на тези данни за по-дълъг период от време. С изтичането на срока на съхранение информацията се унищожава.

Права и задължения на лицата доброволно предоставящи лични данни:

Потребителя/клиента има право на достъп до предоставените от него данни, право да ги променя или коригира, право „ да бъде забравен”.

 „Химтекс” ООД запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на сайта. „Химтекс” ООД не носи отговорност, ако даден потребител на сайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.

Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика за защита на личните данни, можете да ни изпращате на имейл адрес за контакт: billing@chimtex.com.

Продуктът е добавен в количката

Виж количката