Медицински консумативи
Химикали и реактиви
Лабораторни консумативи
Ареометри и термометри
Домакинско стъкло SIMAX
Лични предпазни средства
Консумативи за салони за красота
Опаковки
Филтри

Филтри

Производители

Да

Обем

Тегло

  1,2-Пропандиол (USP, BP, Ph. Eur., JP) pure, pharma grade 141545

  ITW Reagents

  Минимален анализ (G.C.): 99,5%
  Идентичност според Фармакопеите:: издържа тест
  Плътност 25/25: 1.035-1.037
  Плътност 20/20: 1.035-1.040
  Диапазон на дестилация (мин. 95%): 184-189°C
  Индекс на пречупване n 20/D: 1,431-1,433
  Максимална граница на примеси
  Външен вид: издържа теста
  Киселинност (Ph. Eur.): издържа теста
  Киселинност (USP, JP): издържа теста
  Редуциращи вещества: издържа теста
  Остатък при закаляване (като SO4): 0,005 %
  Хлориди (Cl): 0,007%
  Сулфати (SO4): 0,002%
  Оксидиращи вещества: издържа теста
  Остатъчни разтворители (Ph.Eur/USP): издържа теста
  Глицерол: издържа теста
  Етиленгликол: 0,10%
  Диетиленгликол: 0,10%
  Вода (H2O): 0,1 %

  2-Метил-2,4-Пентандиол (USP-NF) pure, pharma grade 141348

  ITW Reagents

  Анализ (G.C.): 98,0 - 102,0 %
  Идентичност според Фармакопеите:: издържа тест
  Плътност 25/25: 0.917-0.923
  Индекс на пречупване n 25/D: 1.424-1.430
  Максимална граница на примеси
  Киселинност (като CH3COOH): 0,013%
  Остатъчни разтворители (Ph.Eur/USP): издържа теста
  Органични примеси (G.C.):
  Ацетон: 0,1%
  2-пропанол: 0,1 %
  Диацетон Алкохол: 0,1 %
  4-метил-2-пентанон: 0,1 %
  4-метил-2-пентанол: 0,1 %
  Всеки друг неуточнен примес: 0,1 %
  Общо: 1,0 %
  Вода (H2O): 0,5 %

  AppliClear заместител на ксилол А3642

  ITW Reagents

  Applichem - A4632

  D(+)-Захароза (USP-NF, BP, Ph. Eur., JP) pure, pharma grade 141621

  ITW Reagents

  Идентичност според Фармакопеите:: издържа тест
  Специфично въртене α 25/D c=26 (в H2O): > +65,9°
  Специфично въртене α 20/D c=26 (в H2O): +66,3 - + 67,0°
  Максимална граница на примеси
  Външен вид на разтвора: издържа теста
  Киселинност или алкалност: издържа теста
  Загуба при сушене при 105°C: 0,1%
  Остатък при закаляване (като SO4): 0,02 %
  Намаляване на захарите: издържа теста
  Хлориди (Cl): 0,0035%
  Сулфати (SO4): 0,006%
  Сулфити (SO2): 0,0010%
  Специфична проводимост при 20°C: 35x10-6 ohm-1 cm-1
  Инвертирана захар: издържа теста
  Стойност на цвета: 45
  Остатъчни разтворители (Ph.Eur/USP): издържа теста
  Декстрин: издържа теста
  Тежки метали (като Pb): 0,0005%
  Ba: издържа теста
  Ca: издържа теста
  Fe: 0,0005 %

  L - аспарагин 1-хидрат (Ph. Eur.) pure, pharma grade А1668

  ITW Reagents

  Applichem - A1668

  Анализ (титр., сух субстант): 99,0 - 101,0 %
  α20°C/D; 10 %, 3 N HCl, изсушен субстант: +33,7° - +36,0°
  Външен вид на разтвора: издържа теста
  Самоличност: издържа теста
  Сулфатна пепел: макс. 0,1%
  Загуба при сушене: 10,5 - 12,5 %
  pH (2 %; H2O): 4.0 - 6.0
  Амоний: макс. 0,1%
  Хлориди: макс. 0,02%
  Сулфати: макс. 0,02%
  Fe: макс. 0,001 %
  Свързани субст. (HPLC)
  Примес А: макс. 0,5 %
  Всеки неспецифициран примес: макс. 0,05 %
  Примес C: макс. 0,1%
  Общо примеси: макс. 0,8%

  L-Валин (Ph. Eur., USP) pure, pharma grade А1637

  ITW Reagents

  Анализ (титр., изчислено върху сух субстант): 98,5 - 101,0 %
  α20°C/D; 8 %, 250 g/L HCl, изч. върху суха субстанция: +26,5° - +29,0°
  Външен вид на разтвора: издържа теста
  Идентичност: издържа теста
  pH (5 %; H2O): 5.5 - 7.0
  Тежки метали (като Pb): макс. 0,0015 %
  Сулфатна пепел: макс. 0,1%
  Загуба при сушене (3 часа; 105°C): макс. 0,3 %
  α25°C/D; 8 %, 6 М НС1: +26.6° - +28.8°
  Амоний: макс. 0,02%
  Хлорид: макс. 0,02%
  Сулфат: макс. 0,03 %
  Fe: макс. 0,001 %
  Нинхидрин положителни вещества (HPLC)
  Всеки друг нинхидрин-поз. Заместител: макс. 0,2%
  Изолевцин: макс. 0,4%
  Общо примеси: макс. 1,0 %
  Свързани субст. (TLC)
  Всички неспецифицирани примеси: макс. 0,2%
  Сума от други аминокиселини: макс. 1,0 %
  Изолевцин: макс. 0,2%

  • Всички аминокиселини от AppliChem са от неживотински произход!

  L-Глутамин за клетъчно култивиране A3704

  ITW Reagents

  Аплихем А3704

  Ендотоксини: макс. 6,0 EU/g
  Анализ (титр.): мин. 99%
  α20°C/D; 10 %, 7 % НС1: +31,5° - +33,0°
  Други аминокиселини: макс. 0,5 %
  Амоний: макс. 0,1%
  Хлорид: макс. 0,02%
  Сулфат: макс. 0,02%
  Арсен: макс. 0,0001 %
  Fe: макс. 0,001 %
  Pb: макс. 0,001 %

  L-глутамин (DAB, USP) pure, pharma grade А1420

  ITW Reagents

  Applichem - A1420

  Анализ (титр., изчислено върху сух субстант): 99,0 - 101,0 %
  α20°C/D; 10 %, 2 М НС1, изч. върху суха субстанция: +31,5° - +33,0°
  α20°C/D; 4 %, H2O: +6,3° - +7,3°
  Външен вид на разтвора: издържа теста
  Идентичност: издържа теста
  pH (25 g/L; H2O): 4.0 - 6.0
  Сулфатна пепел: макс. 0,1%
  Загуба при сушене (3 часа; 105°C): макс. 0,3 %
  Нинхидрин положителни вещества: макс. 0,5 %
  Амоний: макс. 0,1%
  Хлориди: макс. 0,02%
  Сулфати: макс. 0,02%
  Fe: макс. 0,001 %

  NADPH Тетранатриева сол А1395

  ITW Reagents

  Анализ (ензим.): мин. 95 %

  Вода (K.F.): макс. 8,0 %

  UV абсорбция A340/A260 (pH 10): 0,43 ± 0,01

  Tween ® 80 (USP-NF, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade 142050

  ITW Reagents

  (Полисорбат 80)

  Идентичност според Фармакопеите:: издържа тест
  Плътност 25/25: 1.06-1.09
  Вискозитет 25°C: 300-500 cSt
  Максимална граница на примеси
  Остатък при запалване (като SO4): 0,2 %
  Киселинност: 2.0
  Хидроксилно число: 65-80
  Йодно число: 18-24
  Пероксидно число: 10.0
  Степен на осапунване: 45-55
  Състав на мастни киселини:
  Обща пепел: 0,25%
  Остатъчни разтворители (Ph.Eur/USP): издържа теста
  Миристинова киселина: 5,0 %
  Палмитинова киселина: 16,0 %
  Палмитолеинова киселина: 8,0 %
  Стеаринова киселина: 6,0 %
  Олеинова киселина: 58,0 - 85,0 %
  Линолова киселина: 18,0 %
  Линоленова киселина: 4,0 %
  Диоксан: 0,001%
  Етиленов оксид: 0,0001%
  Намаляване на примесите: издържа теста
  Вода (H2O): 3,0 %
  Тежки метали (като Pb): 0,001%
   

Моля изберете желания от вас продукт от дадената категория!

Продуктът е добавен в количката

Виж количката