Медицински консумативи
Химикали и реактиви
Лабораторни консумативи
Ареометри и термометри
Домакинско стъкло SIMAX
Лични предпазни средства
Консумативи за салони за красота
Опаковки
Филтри

Филтри

Производители

Да

Обем

Тегло

  n-Бутанол (1-Бутанол) С076

  Europe

  Основно веществомин: 99%
  Температура на кипене: 116-118°C
  Вода: 0,2%
  Разтворимост: 66 гр/л
  2-Бутанол: 0,07%
  Дибутилетер: 0,1%

  Агар на прах хранителен А0917

  ITW Reagents

  Пепел (изчислено върху изсушен субстант): макс. 6,5%
  Якост на гела (1,5 %): ≥ 750 g/cm2
  pH (1,5 %; H2O): 4,0 - 8,0
  Загуба при сушене (5 часа; 105°C): макс. 20,0 %
  Точка на желиране: < 50°C
  Нишесте: издържа теста
  Желатин и други протеини: издържа теста
  H2O-неразтворимо вещество: макс. 1,0 %
  Желатин: издържа теста
  Прагова концентрация на гел: макс. 0,25 %
  Водопоглъщане: издържа теста
  Неразтворими веществи (изчислено върху изсушен субстант): макс. 0,5 %
  Идентичност: издържа теста
  As: макс. 0,0003 %
  Hg: макс. 0,0001 %
  Cd: макс. 0,0001 %
  Pb: макс. 0,0005 %

  Активен въглен на гранули С004

  Europe

  Външен вид: черни гранули
  Обемна плътност: 0,50 - 0,60 g/ml
  Влага: 8%
  Пепел: 3%
  Индекс на твърдост: 98
  Йодно число: 1000 mg/g
  рН 7 - 10
  Гранулометрия: min 8х30=90

  Алуминиев оксид С009

  Europe

  Плътност: (20oC) 4,00 g/cm3
  Разтворимост във вода: (20oC) 0,001 g/l
  Насипна плътност: ~ 920 kg/m3
  pH (воден р-р, 100 g/l, 20оС): ~ 7.00
  Температура на топене: 2050 С
  Температура на кипене: 2980 С

  Алуминиев хидроксид за анализ С010

  Europe

  Основно вещество (като Al2O3): 63-67%
  Сулфати: 0,01%
  Силициев диоксид: 0,004 %
  Желязо: 0,005 %
  Влага: 0,08 %

  Алуминий на прах С287

  MERCK

  по запитване

  Амилацетат за синтез (n-Amyl acetate) С005

  Europe

  CH3COO(CH2)4CH3

  • Анализ (GC, площ%): ≥ 98,0 % (a/a)
  • Плътност (d 20 °C/ 4 °C): 0,875 - 0,877
  • Идентичност (IR): издържа теста

  Амониев бикарбонат хранителен С018

  Europe

  Анализ (киселинност): 99.4%
  Максимална граница на примеси
  Неразтворимо вещество в H2O: 0,01 %
  Хлориди (Cl): 0,005%
  Фосфати (PO4): 0,005 %
  Сулфати (SO4): 0,007%

  Набухвател с антисбиваща добавка

  Амониев бифлуорид - чист С019

  Europe

  Основно вещество: 97,5%
  Сулфати: 0,01%
  Хлориди: 0,001%
  Желязо: 0,001%
  Тежки метали: 0,0005%

  Амониев персулфат чист С025.3

  Europe

  wholesale and cuts

Моля изберете желания от вас продукт от дадената категория!

Продуктът е добавен в количката

Виж количката