• Лабораторни консумативи

Медицински консумативи
Химикали и реактиви
Лабораторни консумативи
Ареометри и термометри
Домакинско стъкло SIMAX
Лични предпазни средства
Консумативи за салони за красота
Опаковки
Филтри

Филтри

Производители

Да

Обем

Дебелина

d 1

Височина

Дължина

Тегло

Ширина

d 2

NS/SJ

Стерилен

Вид

Порьозност

Деление

Дълбочина

Диапазон °C

Потопяема част

Константа

Диапазон

Абсорбция

  Адаптер двугърлен 8233

  KAVALIERGLASS, a.s.

  SIMAX 8233
  Основен шлиф  SJ 1 - 45/40 и  SJ - 2 х 29/32

  Адаптер за дестилация по Клайзен 8173

  KAVALIERGLASS, a.s.

  SIMAX - 8173
   
  NS       l (mm)
  14/23    113
  29/32   132

  Адаптер за приемник с вакуумна връзка 022.201.07

  VTR Glass s.r.o.

  Съответства на DIN 12594.

  Шлиф: 2 х 29/32

  Адаптер с два шлифа за редукция 8127

  KAVALIERGLASS, a.s.

  SIMAX - 8127 

  Адаптерите са подходящи за редукция от по-малък към по-голям шлиф в лабораториите.
     

  Адаптер с един шлиф 8133

  KAVALIERGLASS, a.s.

  SIMAX - 8133
   

  Азотна киселина 65% за анализ EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO 1.00456

  MERCK

  Съдържание(alkalimetric): ≥ 65.0 %
  Идентичност: passes test
  Appearance: passes test
  Цвят (Hazen): ≤ 10 Hazen
  Плътност (d 20/20): 1.384 - 1.416
  Chloride (Cl): ≤ 0.2 ppm
  Phosphate (PO₄): ≤ 0.2 ppm
  Sulfate (SO₄): ≤ 0.5 ppm
  Heavy metals (as Pb): ≤ 0.2 ppm
  Ag (Silver): ≤ 0.010 ppm
  Al (Aluminium): ≤ 0.050 ppm
  As (Arsenic): ≤ 0.010 ppm
  Au (Gold): ≤ 0.050 ppm
  Ba (Barium): ≤ 0.010 ppm
  Be (Beryllium): ≤ 0.010 ppm
  Bi (Bismuth): ≤ 0.020 ppm
  Ca (Calcium): ≤ 0.100 ppm
  Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
  Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
  Cr (Chromium): ≤ 0.020 ppm
  Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
  Fe (Iron): ≤ 0.100 ppm
  Ga (Gallium): ≤ 0.050 ppm
  Ge (Germanium): ≤ 0.020 ppm
  In (Indium): ≤ 0.020 ppm
  K (Potassium): ≤ 0.100 ppm
  Li (Lithium): ≤ 0.010 ppm
  Mg (Magnesium): ≤ 0.050 ppm
  Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
  Mo (Molybdenum): ≤ 0.010 ppm
  Na (Sodium): ≤ 0.200 ppm
  Ni (Nickel): ≤ 0.020 ppm
  Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
  Pt (Platinum): ≤ 0.100 ppm
  Sr (Strontium): ≤ 0.010 ppm
  Ti (Titanium): ≤ 0.020 ppm
  Tl (Thallium): ≤ 0.020 ppm
  V (Vanadium): ≤ 0.010 ppm
  Zn (Zinc): ≤ 0.020 ppm
  Zr (Zirconium): ≤ 0.020 ppm
  Residue on ignition (as SO₄): ≤ 3 ppm
  Tested by the dithizone: passes test

  Антистатичен сет 5602-1000

  Bürkle GmbH

  При декантиране на запалими течности без машините и контейнерите, участващи в процеса, да са достатъчно заземени, може да възникне електростатично натрупване, което за много вещества може да доведе до пожар или експлозия.
  Антистатичният комплект на Bürkle осигурява лесно и надеждно заземяване.
  Антистатичният комплект се състои от три цветно кодирани свързващи медни кабела със скоби в удобна пластмасова кутия.

  Апарат КИП - SIMAX 2442

  KAVALIERGLASS, a.s.

  Simaх 2442

  Апарат Келдал за дестилация - макро модел 2.530.000

  witeg Labortechnik GmbH

  Келдал макро модел е лабораторен апарат, използван в метода на Келдал, широко използван метод за определяне на общото съдържание на азот в проба. Методът се използва в различни области като храни, почви и биологични науки. Устройството обикновено се състои от колба на Келдал, обратен хладник, дестилационна колона, приемна колба и източник на нагряване. Колбата на Келдал съдържа пробата за анализ, обратният хладник осигурява обратна кондензация на пробата, дестилационната колона отделя азотните съединения от пробата, приемната колба събира дестилата, а източникът на нагряване осигурява топлина за процеса на дестилация. Методът на Келдал включва смесването на пробата със силна основа, последвано от дестилация на освободените азотни съединения в алкален разтвор и накрая титруване на съдържанието на азот в разтвора. Дестилационният агрегат Макро Келдал е проектиран да извършва този процес ефективно и точно.

  Комплектът съдържа: колба на Келдал 500 ml, множество адаптери, вертикална глава за пръскане, делителна фуния със запушалка, хладник на Либих и адаптер за свързване.

Моля изберете желания от вас продукт от дадената категория!

Продуктът е добавен в количката

Виж количката