Продуктите се доставят в срок от 2-5 дни за територията на България

Амониев молибдат 4-хидрат (Амониев хептамолибдат) (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO

131134

ITW Reagents

Основно съдържание: 99,0%
Анализ (като MoO3) (Компл.): 81,0-83,0 %
Максимална граница на примеси
Неразтворимо вещество в H2O: 0,005 %
Хлориди (Cl): 0,002%
Фосфати (PO4): 0,0005 %
Сулфати (SO4): 0,02%
Арсенати, фосфати и силикати (като SiO2): 0,001 %
Нитрати (NO3): 0,003%
Тежки метали (ICP-OES): 0,001 %
Ca: 0,005 %
Cd: 0,0005 %
Co: 0,0005 %
Cu: 0,0005 %
Fe: 0,0005 %
К: 0,002 %
Mg: 0,005 %
Mn: 0,0005 %
Na: 0,005 %
Ni: 0,0005 %
Pb: 0,0005 %
Zn: 0,0005 %

Тегло

-
+
--.-- лв.

Продуктът е добавен в количката

Виж количката