Продуктът не е позволен за продажба на физически лица
Продуктите се доставят в срок от 2-5 дни за територията на България

5,5-Диетилбарбитурова киселина фармацевтична

С121025

Europe

Основно вещество: 99,3%
Неразтворими в NaOH вещества: отговаря
Загуба при сушене: 0,45%
Сулфатна пепел: 0,1%
Тежки метали (като Pb): 0,003%

Забележка: изисква се да бъде попълнена декларация за краен потребител!

Тегло

-
+
--.-- лв.

Продуктът е добавен в количката

Виж количката