Продуктите се доставят в срок от 2-5 дни за територията на България

Глицин (USP, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade

141340

ITW Reagents

Съдържание (Perchl. Ac.) изч. a.d.s.: 99,0-101,0%
Идентичност според Фармакопеите:: издържа тест
pH на 5% разтвор: 5,9-6,4
Максимална граница на примеси
Външен вид на разтвора: издържа теста
Загуба при сушене при 105°C: 0,2%
Остатък при закаляване (като SO4): 0,1 %
Хлориди (Cl): 0,007%
Амоний (NH4): 0,02 %
Сулфати (SO4): 0,0065%
Хидролизируеми вещества: издържа теста
Остатъчни разтворители (Ph.Eur/USP): издържа теста
Сродни вещества (HPLC)
Глицин анхидрид: 0,10 %
Диглицин: 0,10 %
Триглицин: 0,10%
Всеки непосочен примес: 0,10 %
Общо примеси: 0,2 %
Нинхидрин положителни вещества
Индивидуално: 0,10 %
Общо: 1,0 %
Монохлороцетна киселина: 0,10 %
Иминодиоцетна киселина: 0,10 %
Хексаметилентетрамин: 0,10 %
Analiz (Perchl. Ac.) izch. a.d.s.: 99,0-101,0%
Identichnost spored Farmakopeite:: izdŭrzha test
pH na 5% raztvor: 5,9-6,4

Тегло

-
+
--.-- лв.

Продуктът е добавен в количката

Виж количката