Покажи:

Сортирай по:

Категории

Медицински консумативи Химикали и реактиви Лабораторни консумативи Ареометри и термометри Домакинско стъкло SIMAX Коронавирус КОВИД - 19

Тръби от кварцово стъкло

размери по заявка

Тръби плътно стъкло с дължина 1500 см

Диаметър: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24, мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм и 40 мм

Тръби стъклени, боросиликатно стъкло - ф 13 мм

Диам.   Дебелина   Брой    Тегло   Дължина
   мм       
  мм           в оп.     оп.кг       мм
  13,0        1,5             81        14,70       1500
  13,0        2,2             81        20,30       1500
 

Тръби стъклени, боросиликатно стъкло - ф 15 мм

 Диам.   Дебелина   Брой    Тегло   Дължина
    мм       
  мм           в оп.     оп.кг       мм
  15,0        1,8             49        12,30      1500
  15,0        2,5             49        16,10      1500

Тръби стъклени, боросиликатно стъкло - ф 19 мм

 Диам.  Дебелина   Брой    Тегло   Дължина
    мм       
  мм           в оп.     оп.кг       мм
  19,0        1,2             64        14,30       1500
  19,0        1,8             64        20,80       1500
  19,0        2,5             36        15,60       1500

Тръби стъклени, боросиликатно стъкло - ф 20 мм

  Диам.    Дебелина    Брой    Тегло   Дължина
     мм         
  мм            в оп.      оп.кг       мм
    20,0          1,5              49         11,60      1500
    20,0          1,8              49         16,90      1500
    20,0          2,5              49         22,50      1500
    20,0          4,0              36         24,20      1500
 

Тръби стъклени, боросиликатно стъкло - ф 215 мм

 Диам.   Дебелина   Брой    Тегло   Дължина
    мм       
  мм           в оп.     оп.кг       мм
  215,0        7,0             1         15,40       1500
 

Тръби стъклени, боросиликатно стъкло - ф 225 мм

 Диам.   Дебелина   Брой    Тегло   Дължина
    мм       
  мм           в оп.     оп.кг       мм
  225,0        7,0             1         16,10       1500
 

Тръби стъклени, боросиликатно стъкло - ф 240 мм

 Диам.   Дебелина   Брой    Тегло   Дължина
    мм       
  мм           в оп.     оп.кг       мм
  240,0        7,0             1         17,20       1500
 

Тръби стъклени, боросиликатно стъкло - ф 250 мм

 Диам.   Дебелина   Брой    Тегло   Дължина
    мм       
  мм           в оп.     оп.кг       мм
  250,0        5,0             1         12,90       1500