Покажи:

Сортирай по:

Категории

Медицински консумативи Химикали и реактиви Лабораторни консумативи Ареометри и термометри Домакинско стъкло SIMAX Коронавирус КОВИД - 19

1,2-Пропандиол (USP, BP, Ph. Eur., JP) pure, pharma grade

Panreac 141545

2-Метил-2,4-Пентандиол (USP-NF) pure, pharma grade

Panreac № 141348

AppliClear заместител на ксилол

Applichem - A4632

L - аспарагин 1-хидрат (Ph. Eur.) pure, pharma grade

Applichem - A1668

L-глутамин (DAB, USP) pure, pharma grade

Applichem - A1420

SDS - 10% разтвор за молекулярна биология

Опаковка - 1 л

SDS се утаява при температури под 15 ° C. Може да се разтвори чрез затопляне на водна баня над 37 ° C
DNases/RNases/Proteases: не се открива
Външен вид на разтвора: бистър, безцветен рН (25 ° C): 5,0 - 7,0 Състав: SDS: 100 g/L

Аплихем А0676

Tween ® 80 - фармакопеен

Панреак 142050

Обеми: 1 л и 5 л

Алуминиев L-лактат - фарм.

оп. 250 г

Алуминиев хлорид 6-хидрат (USP, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade

Panreac 141097

Амониев карбонат (USP-NF)

оп.1 кг, Панреак 141119

Максимум примеси:
Неразтворими вещества във вода: 0,01%
Остатък при запалване (като SO4): 0,1%
Хлориди (Cl): 0.0035%
Фосфати (РО4): 0.001%
Сулфати (SO4): 0.005%
Остатъчни разтворители (Ph.Eur / USP): отговарят на теста
Тежки метали (като Pb): 0.001%
Остатъчни метали ICP: (според EMEA / CHMP / SWP / 4446/2000)
Клас 1А (Pt, Pd): 10 ррт
Клас 1В (Ir, Rh, Ru, Os): 10 ppm
Клас 1С (Mo, Ni, Cr, V): 25 ppm
Клас 2 (Cu, Mn): 250 ppm
Клас 3 (Fe, Zn): 1300 ppm
Арсен: 0.0004%