Покажи:

Сортирай по:

Категории

Медицински консумативи Химикали и реактиви Лабораторни консумативи Ареометри и термометри Домакинско стъкло SIMAX Коронавирус КОВИД - 19

Автоматичен анализатор за СУЕ

Vacutest KIMA 142625

Автоматичен анализатор за СУЕ - 20 гнезден. Време за тестване 24 минути - 50 проби/час. С вграден принтер. Резултатът се изразява в mm/час както в традиционната система Westergren

Автоматична пипета вариабелна от 1 до 10 мл

Sartorius

Адаптер двугърлен

SIMAX Чехия, кат. № 8233

Основен шлиф 45/40 към 2 х 29/32

Адаптер за дестилация - SIMAX 8173

SIMAX - 8173

 NS     l (mm)
14/23   113
29/32   132

Адаптер с един шлиф - SIMAX 8133

SIMA - 8133

 NS      d (mm)    l (mm)
14/23      8               5
19/26      8               5
24/29      8             10
29/32      8             10
45/40     12            10

Адаптер с шлиф - SIMAX 8127

SIMAX - 8127

 NS        NS1     d(mm)    l(mm)
12/21 -  14/23       13           56
14/23 -  19/26       17           64
14/23 -  24/29       22           67
14/23 -  29/32       26           70
19/26 -  29/32       26           78
24/29 -  29/32       26           81
24/29 -  45/40       40           96
29/32 -  60/46       53          110
29/32 -  45/40       40           98
29/32 -  71/51       60          125
45/40 -  71/51       62          133     
 

Апарат КИП - SIMAX

Симакс, Чехия 2442

Апарат за вакуумно филтриране

SIMAX - 2115

Апарат за определяне на етерични масла

SIMAX - 8504

Апарат на Гербер - дигитален

по заявка