Медицински консумативи

Химикали и реактиви

Лабораторни консумативи

Ареометри и термометри

Layer 2

Домакинско стъкло SIMAX

Фирма Химтекс ООД е на българския пазар от 1994 год. Специализирана е в търговията с лабораторни и медицински консумативи, ареометри и термометри, технически химикали и лабораторни реактиви, филтърни и индикаторни хартии, апаратура, уреди за пробовземане и помпи.

 

Военномедицинска Академия BG

Военномедицинска Академия, гр. София издава референция на фирма "Химтекс" ООД в уверение на това, че същата е наш многогодишен търговски партньор. Доставените консумативи са с високо качество, произведени са от реномирани производители и напълно удовлетворяват специалистите работещи с тях. Фирмата винаги е спазвала стриктно търговските договори. 

СБАЛББ Света София ЕАД

Дружеството разполага с широка гама консумативи и реактиви на склад и спазва стриктно сроковете за доставка по нашите заявки. Доставяните продукти са с доказано качество и произход.
Търговската политика на фирмата е открита и ориентирана към клиента, като дружеството носи пълна отговорност за доставяните продукти.

Александровска болница

"Химтекс" ООД спазва стриктно договорните си взаимоотношения с УМБАЛ "Александровска" ЕАД, осигурява своевременни доставки и е доказала своя професионализъм в ежедневната си дейност. 

Топлофикация София ЕАД

Доставките се изпълняват в предвидените срокове и с много добро качество! 

Болница Лозенец

Фирмата изпълнява задълженията си по сключените договори с изключителна коректност и се отличава с гъвкавата си търговска политика. Доставените консумативи са с много високо качество, отговарящи напълно на завишените изисквания на Болница "Лозенец". Считам, че фирмата е в състояние да отговори максимално на нуждите на всяка болница или лечебно заведение, благодарение на своя опит и професионализъм. 
Болница "Лозенец" препоръчва продуктите на фирма "Химтекс" ООД, на всички заинтересовани! 

УМБАЛ Свети Георги Пловдив

Дружеството разполага с достатъчно количество от продуктите на склад и спазва стриктно сроковете за доставка по нашите заявки. Доставяните стоки съответстват на изискванията на УМБАЛ Свети Георги ЕАД гр. Пловдив, като срокът на годност е винаги по-голям или равен на 75%. Качеството на реактивите и консумативите съответства на Европейските директиви за медицински изделия и ин-виро диагностични продукти.

УМБАЛ Света Екатерина

В процеса на взаимна работа "Химтекс" ООД се доказа като коректен изпълнител на доставките, доставените стоки са качествени и отговарят на съвременните изисквания.

Брикел ЕАД

Брикел ЕАД потвърждава с настоящото удостоверение, че Химтекс ООД е дългогодишен доставчик на дружеството за химикали , необходими за нормалното функциониране на производството.
Качеството на продуктите отговаря напълно на нашите изисквания и потребности, като всички доставки се осъществяват в определения за целта срок, придружени от всички изискуеми документи.Дружеството разполага с необходимата складова база, транспортен парк съгласно нормативните изисквания и необходимия квалифициран персонал.
Потвърждаваме, че "Химтекс" ООД е надежден и лоялен партньор, на който може да се разчита, както за регулярни доставки, така и при спешно възникнали потребности.
 

TEST BG

test bg

Карта на търговската ни дейност

Варна

Русе

Плевен

Димитровград

София