Покажи:

Сортирай по:

Категории

Медицински консумативи Химикали и реактиви Лабораторни консумативи Ареометри и термометри Домакинско стъкло SIMAX

Тампони в епруветки с течна транспортна среда - Cary Blair

Делталаб 304280

Specially suited for the collection and transport of faecal samples. Maintains the viability of the fecal pathogens for a minimum of 48 hours without overgrowth, following CLSI, M40-A2* standard methodology. Designed for carrying out sample collection directly from the rectum or from faeces. Designed for traditional and automated sample streaking. Compatible with the molecular diagnostic techniques by PCR and for direct extension on glass slides. Peel-pack package. Sterilised by radiation.
*M40-A2:CLSI Quality Control of Microbiology Transport System: Approved Standard – Second Edition
Swab: CE MDD
Tube: CE IVD

Тампони в епруветки с течна транспортна среда - Амиес

Делталаб 304281

Особено подходящ за събиране и транспортиране на микробиологични проби. Той поддържа жизнеспособността на аероби, факултативни анаеробни и анаеробни бактерии в продължение на минимум 48 часа, както при стайна температура (20-25 ° C), така и при температура на охлаждане (2-8 ° C) и 24 часа при фини бактерии, след CLSI, M40-A2 * стандартна методология. Проектиран както за традиционни, така и за автоматични проби. Съвместим с техниките за молекулярна диагностика и за директно прилагане върху предметни стъкла.
Стерилизирано чрез радиация.
Опаковка - в единична стерилна опаковка
 

Тампони в епруветки с течна транспортна среда - тиоглюконат

Делталаб, № 304211
Widely used enrichment media for isolation and cultivation of Aerobic and Anaerobic Bacteria and Fastidius Bacteria.

Тампони в епруветки с транпортна среда АМИЕС

Делталаб 300287(дръжка полистирол + вискоза)

Тази среда осигурява жизнеспособността на организми като:
Neisseria sp.
Haemophilus sp.
Corynebacterium sp.
Trichomonas vaginalis
Streptococcus pyogenes
Streptococcus pneumoniae
Shigella flexneri
Salmonella typhi
Brucella abortus
Enterobacterias, etc.
 

Тампони в епруветки с транпортна среда АМИЕС - уретални

Делталаб 300281(алуминиева дръжка + вискоза)

Тази среда осигурява жизнеспособността на организми като:
Neisseria sp.
Haemophilus sp.
Corynebacterium sp.
Trichomonas vaginalis
Streptococcus pyogenes
Streptococcus pneumoniae
Shigella flexneri
Salmonella typhi
Brucella abortus
Enterobacterias, etc.
 

Тампони в епруветки с транспортна среда АМИЕС с активен въглен

Делталаб 300285

Тази среда осигурява жизнеспособността на организми като:
Neisseria sp.
Haemophilus sp.
Corynebacterium sp.
Trichomonas vaginalis
Streptococcus pyogenes
Streptococcus pneumoniae
Shigella flexneri
Salmonella typhi
Brucella abortus
Enterobacterias, etc.
 

Тампони в епруветки с транспортна среда Стюарт

Делталаб 300295(дръжка от полистирол + вискоза)

Тази среда осигурява жизнеспособността на организми като:
Neisseria gonorrhoeae
Haemophilus influenzae
Neisseria meningiditis
Bordetella pertusis
Corynebacterium diphteriae
Trichomonas vaginalis
Staphylococcus aureus
Streptococcus sp.
Salmonella sp.
Shigella sp.
 

Тампони в епруветки с транспортна среда Стюарт

Делталаб 300290 (дървена дръжка + памук)

Тази среда осигурява жизнеспособността на организми като:
Neisseria gonorrhoeae
Haemophilus influenzae
Neisseria meningiditis
Bordetella pertusis
Corynebacterium diphteriae
Trichomonas vaginalis
Staphylococcus aureus
Streptococcus sp.
Salmonella sp.
Shigella sp.
 

Тампони в епруветки с транспортна среда Стюарт - уретални

Делталаб 300291(алуминиева дръжка + памук)

Тази среда осигурява жизнеспособността на организми като:
Neisseria gonorrhoeae
Haemophilus influenzae
Neisseria meningiditis
Bordetella pertusis
Corynebacterium diphteriae
Trichomonas vaginalis
Staphylococcus aureus
Streptococcus sp.
Salmonella sp.
Shigella sp.
 

Тампони в епруветки с транспортна среда за вируси

Делталаб 300297(дръжка от полистирол + полиестер)

Тази вирусна транспортна среда съхранява спесимена по време на транспортирането до лабораторията.
Подходящи, освен за много други и за:
Papiloma
Pseudorrabia
Influenza aviar (H7N1)
Грип A (H1N1) o H1N1 / 09 пандемия
Suid herpesvirus и др.