Термометри дигитални с потопяема част 50 см от - 50 + 200 : 0,1 С

Термометри дигитални с потопяема част 50 см от - 50 + 200 : 0,1 С

Amarell - E 905 008