1-Додекантиол за синтез

1-Додекантиол за синтез

оп. 250 мл