Влагомер с термометър, дигитален

Влагомер с термометър, дигитален

Амарел Е915020

Практичен хигротермометър с устройство за поставяне или за монтаж на стена (с пръстен за закачване или двустранно лепило).