Термометри ASTM 120 от 38,6 + 41,4 : 0.05 С

Термометри ASTM 120 от 38,6 + 41,4 : 0.05 С

Amarell Germany