Термометри ASTM 107С от 248 + 302 : 0.2 С

Термометри ASTM 107С от 248 + 302 : 0.2 С

Amarell Germany