LLG Буферен разтовор в опаковки с двойно гърло

LLG Буферен разтовор в опаковки с двойно гърло

Готовите за употреба буферни разтвори предлагат отлично качество, прецизност и предимства при употреба. Съдът за калибриране, интегриран в бутилките за раздаване с двойно гърло, позволява особено икономичното дозиране на разтвора и предотвратява замърсяването.

Код: 9040868 - рН 4, червен
Код: 9040869 - рН 7, жълт