Ecostep™ накрайници за степер 411 Socorex

Ecostep™ накрайници за степер 411 Socorex

Нестерилните спринцовки се доставят в пакети по 100 бр.
Стерилизираните са в единична опакована в биозащитна версия с висока степен на биологична чистота. Всяка партида е сертифицирана от независими лаборатории от човешка ДНК, DNase, RNase и пироген (ендотоксин).
Селекционният пакет включва 20 всяка 0.75 mL (жълта), 3.75 mL (синя) и 37.5 mL (червена) спринцовка.