Блюдо ПЕТРИ от PS, разграфено - ф 65 х 15 mm

Блюдо ПЕТРИ от PS, разграфено - ф 65 х 15 mm

Код 200208 - асептични
Код 200218 - гама стерилни

Използва се във фармацевтичната индустрия, в болнични среди за определяне на бактериално замърсяване на повърхности като кожа, операционни маси и работни повърхности. Формованата решетка в долната част дава възможност за идентифициране на откритото замърсяване на cm2 и улеснява преброяването на колониите.
Произвеждат се от прозрачен полистирол.
Опаковка - 25х20 бр