Автоматична пипета вариабелна от 1 до 10 мл

Автоматична пипета вариабелна от 1 до 10 мл

Sartorius