Kонтакти

Димитровград

 • ул. "Бузлуджа" 33

 • Централа: 0391/ 603 55; Пласмент: 0391/ 603 58
  Факс: 0391/ 603 51

 • e-mail: info@chimtex.com

Варна

 • Западна промишлена зона

 • тел./факс: 052/ 503 005, Mobile: 0885 631 007

 • e-mail: office_varna@chimtex.com

София

 • Дружба 2, ул. "Обиколна" № 33

 • Мобилен: 0888 791 362
  Пласмент: 02/ 906 60 88

 • e-mail: officesofia@chimtex.com

Плевен

 • Западна индустриална зона

 • тел./факс: 064/ 681 482, Mobile: 0885 631 120

 • e-mail: chimtexpleven@abv.bg

Русе

 • Русе, ул. Търговска 3 

 • Тел.: 082/ 844 748
  Mobile 0885 63 11 70

 • e-mail: chimtexrusse@abv.bg