Йозета ухо от РS калибрирани, стерилни - 1 µl, единично опаковани

Йозета ухо от РS калибрирани, стерилни - 1 µl, единично опаковани

Делталаб - 302740

Направени са от полистирол, висока здравина и достатъчна гъвкавост за удобно и ефективно използване. Стерилизирано чрез лъчение. Двупосочни бримки: на единия от краищата има бримка, на другия бод. За работа с блюдо Петри, използвайки както за качествени, така и за количествени изследвания.