Термометри стайни -30 + 50:1 С

Термометри стайни -30 + 50:1 С

Размери 420х65 мм