Термометри прецизни, спиртни

Термометри прецизни, спиртни

- 35 + 50 С/0.5

Dimensions: approx. 300 x 8-9 mm Ø