Термометри контактни ъглови

Термометри контактни ъглови

До изчепване на количествата!

До 50 С с потопяема част 60 мм, 100 мм, 160 мм и 250 мм
До 100 С с потопяема част 60 мм, 100 мм, 160 мм и 250 мм
До 150 С с потопяема част 60 мм, 100 мм, 160 мм и 250 мм
До 200 С с потопяема част 60 мм, 100 мм, 160 мм и 250 мм
До 300 С с потопяема част 60 мм, 100 мм, 160 мм и 250 мм
До 400 С с потопяема част 60 мм, 100 мм, 160 мм и 250 мм
От - 35 + 50 С с потопяема част 60 мм, 100 мм и 160 мм